Đào tạo, Khảo thí
Danh mục các quy trình thuộc lĩnh vực Đào tạo, Khảo thí (Nhấp vào link này để xem danh sách)
[ Cập nhật vào ngày (30/12/2020) ]


Stt

Mã quy trình

Lĩnh vực/ Tên quy trình

1      

QT.ĐTĐH.01

Quy trình mở mã ngành đào tạo

2      

QT.ĐTĐH.02

Quy trình tuyển sinh đại học

3      

QT.ĐTĐH.03

Quy trình đăng ký học phần cho sinh viên đại học theo hình thức tín chỉ

4      

QT.ĐTĐH.04

Quy trình xét miễn và công nhận điểm học phần

5      

QT.ĐTĐH.05

Quy trình quản lý kết quả học tập sinh viên

6      

QT.ĐTĐH.06

Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp

7      

QT.ĐTĐH.07

Quy trình nghiệm thu giáo trình

8      

QT.PSĐH.01

Quy trình tuyển sinh sau đại học

9      

QT.PSĐH.02

Quy trình quản lý học viên sau đại học

10  

QT.PSĐH.03

Quy trình xét, thi và cấp bằng tốt nghiệp sau đại học

11  

QT.PSĐH.04

Quy trình thanh toán giờ giảng sau đại học

12  

QT.PSĐH.05

Quy trình thực hiện luận văn sau đại học

13  

QT.PSĐH.06

Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh

14  

QT.PSĐH.07

Quy trình thực hiện và bảo vệ luận án tiến sĩ

15  

QT.PSĐH.08

Quy trình mở mã ngành đào tạo trình độ sau đại học

16  

QT.PSĐH.09

Quy trình rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo, giáo trình sau đại học

17  

QT.PSĐH.10

Quy trình tổ chức lớp định hướng chuyên khoa sau đại học

18  

QT.ĐTLT.01

Quy trình mở chương trình đào tạo liên tục mới

19  

QT.KTHI.01

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

20  

QT.KTHI.02

Quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi thi
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích