Sổ tay học Kỹ năng Y khoa
Sổ tay hướng dẫn HỌC KỸ NĂNG Y KHOA - Handbook of MEDICAL SKILLS LEARNING
[ Cập nhật vào ngày (06/04/2024) ]Sổ tay hướng dẫn Học Kỹ Năng Y khoa song ngữ từ năm 2024
Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng y khoaCác ý kiến của bạn đọc