Công tác sinh viên

Ngày 28 tháng 09 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức tập huấn cho sinh viên về tính chuyên nghiệp và bản sắc ngành nghề: Vai trò của sinh viên năm cuối trong ứng phó đại dịchĐể có được các kỹ năng về định hướng và tìm kiếm việc làm cho sinh viên, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa “Cơ hội việc làm - Định hướng tương lai” vào ngày 18/07/2020.

liên kết