Các đơn vị, cá nhân tài trợ cây
Thầy Huỳnh Văn Trương - Bộ môn Xét nghiệm tặng 2 cây Hoàng Hậu
[ Cập nhật vào ngày (02/05/2018) ]

Cao hơn 2m, đường kính gốc khoảng 30cm.


hh1.jpg

hh1.jpgBan biên tậpCác ý kiến của bạn đọc