Hội nghị - Hội thảo
Hội thảo tập huấn một số hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 – 2019
[ Cập nhật vào ngày (27/10/2018) ]

Ngày 3/10/2018, tại Hội trường Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Phòng Nghiên cứu Khoa học-Hợp tác Quốc tế đã chủ trì tổ chức Hội thảo tập huấn một số hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 – 2019.


Tham dự Hội thảo gồm có Ban Giám hiệu: PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên, Ts. Nguyễn Minh Phương; Trưởng phó các khoa, phòng ban, trung tâm, đơn vị; 189 giảng viên trong toàn Trường.

Nội dung hội thảo bao gồm: Đại diện Phòng NCKH-HTQT báo cáo, triển khai các quy định, quy trình. Hội thảo viên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến. Các quy định được trình bày và thảo luận như sau:

- Quy định về việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ cơ sở, những vấn đề thường gặp và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu phù hợp trong quá trình thực hiện đề tài.

- Quy trình sinh viên làm nghiên cứu khoa học, các điểm chính trong quy định của nhà trường, biểu mẫu và các bước thực hiện.

- Quy định về giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của giảng viên – quyết định 306 của Hiệu trưởng trường ĐHYD Cần Thơ ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2015, bản tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi và dự thảo sửa đổi một số điều trong quy định về giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của giảng viên.

- Quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ – quyết định số 1634 của Hiệu trưởng trường ĐHYD Cần Thơ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp có ích cho việc hoàn chỉnh, bổ sung các quy định. Hội thảo cũng đã nhận được tổng kết, chỉ đạo những hoạt động KHCN của trường năm học 2018-2019 từ PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên, Hiệu Trưởng Nhà Trường.

Một số hình ảnh hội nghị:

image001.jpg

Ths. Lê Thị Nhân Duyên - Phòng NCKH-HTQT,  trình bày quy định về việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ cơ sở, những vấn đề thường gặp và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu phù hợp trong quá trình thực hiện đề tài

image001.jpg

PGS.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng Phòng NCKH-HTQT,  trình bày Quy trình sinh viên làm nghiên cứu khoa học, Quy định về giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của giảng viên, Quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg

Phần thảo luận, đóng góp ý kiến từ các giảng viên trong Trường

image001.jpg

image001.jpg

Phần phúc đáp từ Ban Giám hiệu và Phòng NCKH-HTQT 

image001.jpg

PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên- Hiệu Trưởng Trường ĐHYDCT, tổng kết, chỉ đạo những hoạt động KHCN của trường năm học 2018-2019

image001.jpg

Toàn cảnh hội nghị


Phòng NCKH-HTQTCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích