Văn bản khác
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN KHÁC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (23/02/2022) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1      

2267/QĐ-ĐHYDCT

26/10/2021

Quyết định ban hành nội quy về công tác nội trú tại Ký túc xá Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2       

2220/QĐ-ĐHYDCT

30/9/2021

Quyết định về việc ban hành quy định thời hạn đảm bảo hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3       

1338/QĐ-ĐHYDCT

17/6/2021

Quyết định về việc ban hành quy định về việc triển khai, tổ chức và quản lý các dịch vụ có thu do các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cung cấp

 

4       

2110/QĐ-ĐHYDCT

30/10/2020

Quyết định về việc ban hành quy định thu thập, quản lý và khai thác Tài liệu nội sinh của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5       

2037/QĐ-ĐHYDCT

15/10/2020

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6       

1488/QĐ-ĐHYDCT

31/07/2020

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác văn thư của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

7       

1463/ QĐ-ĐHYDCT

28/07/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, in và cấp phát phôi bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

8       

2658/QĐ-ĐHYDCT

31/12/2018

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban liên lạc cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9       

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại trường

 

10     

2508/QĐ-ĐHYDCT

20/12/2018

Quyết định ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành

 

11     

2440/QĐ-ĐHYDCT

26/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

12     

2363/QĐ-ĐHYDCT

06/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế

 

13     

2010/QĐ-ĐHYDCT

10/10/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra

 

14     

1389/QĐ-ĐHYDCT

17/7/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác Thư viện và sử dụng Thư viện

 

15     

135/QÐ-ÐHYDCT

01/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quản lý xe ô tô trường

 

16     

06/QĐ-ĐHYDCT

04/01/2018

Quyết định ban hành Quy chế giám sát

 

17     

  1572/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18     

1337/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Trường

 

19     

1336/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

20     

 1364/QĐ-ĐHYDCT

01/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hộp thư góp ý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

21     

1185/QĐ-ĐHYDCT

02/10/2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo trì, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng tài sản CNTT

 

22     

850/QĐ-ĐHYDCT

03/8/2016

Quyết định ban hành Quy định về thời gian mở, đóng cổng, trực bảo vệ và việc ra vào tại các cổng trường

 

23     

1442/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2015

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử

 

   24

827/QĐ-ĐHYDCT

02/7/2015

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Trường

 

  25

329/QĐ-ĐHYDCT

03/5/2013

Quyết định ban hành quy định về công tác bảo vệ

 

  26

753/QĐ-ĐHYDCT

10/9/2012

Quyết định ban hành quy định về An toàn vệ sinh lao động

 

 27

1480/QĐ-ĐHYDCT

15/12/2011

Quyết định ban hành quy định giữ trật tự và vệ sinh trong trường

 

 28

1479/QĐ-ĐHYDCT

15/12/2011

Quyết định ban hành quy định mở, đóng và ra, vào tại các cổng

 

29

269/QĐ-ĐHYDCT

28/4/2011

Quyết định ban hành Nội qui nhà xe cán bộ viên chức và nhà xe sinh viên

 

30

134/QĐ-ĐHYDCT

9/3/2011

Quyết định ban hành quy định về công tác bảo vệ trường

 

 31

260/QĐ-ĐHYDCT

14/4/2009

Quyết định ban hành quy định quản lý công tác QHQT
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc