Công tác sinh viên
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC SINH VIÊN (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (25/12/2020) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1       

2207/QĐ-ĐHYDCT

09/11/2020  

Quyết định ban hành Quy định về việc thành lập và quản lý hoạt động các đội cộng tác viên hỗ trợ các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường, bộ môn thuộc Khoa

 

2       

2505/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2019  

Quyết định ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường

 

3       

  784/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy

 

4       

783/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

 

5       

774/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác sinh viên hệ đại học

 

6       

204/QĐ-ĐHYDCT

14/03/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

 

7       

1219/QĐ-ĐHYDCT

18/10/2016

Quyết định ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy

 

8       

1166/QĐ-ĐHYDCT

25/9/2015

Quyết định ban hành Quy định trực trường đối với sinh viên

 

9       

965/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2013

Quyết định ban hành quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên vùng khó khăn và dân tộc thiểu số

 

10    

421/QĐ-ĐHYDCT

20/5/2013

Quyết định ban hành Nội quy phòng trực học viên và HSSV tại các Bệnh viện thực hành

 

11    

226/QĐ-ĐHYDCT

29/3/2012

Quyết định ban hành quy định trực trường đối với sinh viên

 

12    

231/QĐ-ĐHYDCT

15/4/2011

Quyết định ban hành quy định thực hiện nội quy, quy chế và nếp sống văn minh của học viên, học sinh sinh viên

 

 

413/ĐHYDCT

17/6/2009

Quy định về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học và sinh viên tốt nghiệp

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc