Công tác sinh viên
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC SINH VIÊN (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

413/ĐHYDCT

17/6/2009

Quy định về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học và sinh viên tốt nghiệp

 

2

231/QĐ-ĐHYDCT

15/4/2011

Quyết định ban hành quy định thực hiện nội quy, quy chế và nếp sống văn minh của học viên, học sinh sinh viên

 

3

226/QĐ-ĐHYDCT

29/3/2012

Quyết định ban hành quy định trực trường đối với sinh viên

 

4

421/QĐ-ĐHYDCT

20/5/2013

Quyết định ban hành Nội quy phòng trực học viên và HSSV tại các Bệnh viện thực hành

 

5

965/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2013

Quyết định ban hành quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên vùng khó khăn và dân tộc thiểu số

 

6

1166/QĐ-ĐHYDCT

25/9/2015

Quyết định ban hành Quy định trực trường đối với sinh viên

 

7

1219/QĐ-ĐHYDCT

18/10/2016

Quyết định ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy

 

8

204/QĐ-ĐHYDCT

14/03/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

 

9

774/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác sinh viên hệ đại học

 

 10

783/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

 

11

  784/QĐ-ĐHYDCT

17/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy

 

12

2505/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2019  

Quyết định ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc