Quản trị thiết bị, cơ sở vật chất
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ, CƠ SỞ VẬT CHẤT (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (05/09/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

330/QĐ-ĐHYDCT

29/4/2009

Quyết định ban hành quy định sử dụng giảng đường của trường

 

2

299/QĐ.ĐHYDCT

27/5/2010

Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà trường

 

3

43/QĐ-ĐHYDCT

26/01/2011

Quyết định ban hành quy định sử dụng phòng giảng viên

 

4

375/QĐ-ĐHYDCT

12/5/2011

Quyết định ban hành quy định sử dụng hội trường, giảng đường, phòng học

 

5

445/QĐ-ĐHYDCT

03/6/2011

Quyết định ban hành quy định về mã hóa tài sản

 

6

183/QĐ-ĐHYDCT

01/3/2012

Quyết định ban hành quy định về phòng cháy và chữa cháy

 

7

108/QĐ-ĐHYDCT

18/2/2013

Quyết định ban hành quy định Quản lý và sử dụng thang máy

 

1186/QĐ-ĐHYDCT

02/10/2016

Quyết định ban hành Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng công cụ dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm

 

9

1310/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2016

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của tổ sữa chữa, bảo trì trang thiết bị

 

10

235/QĐ-ĐHYDCT

24/03/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm

 

11

797/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống báo cháy

 

12

798/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định an toàn phòng thí nghiệm

 

13

  799/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng điện thoại đường dây nóng

 

14

800/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định an toàn kho lưu trữ

 

15

 917/QĐ-ĐHYDCT 

05/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

16

928/QĐ-ĐHYDCT

06/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh, hoa kiểng , thảm cỏ trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

17

929/QĐ-ĐHYDCT 

 06/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý vệ sinh - môi trường trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18

1239/QĐ-ĐHYDCT 

01/8/2019

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của Trường

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc