Quản trị thiết bị, cơ sở vật chất
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ, CƠ SỞ VẬT CHẤT (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (06/11/2021) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1       

2102/QĐ-ĐHYDCT 

14/9/2021

Quyết định ban hành Quy trình mua sắm tài sản, trang thiết bị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên bằng các nguồn vốn của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2       

2044/QĐ-ĐHYDCT 

01/9/2021

Quyết định ban hành Quy định tính khấu hao tài sản của Trường đại học Y Dược Cần Thơ sử dụng cho khám chữa bệnh của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3       

1239/QĐ-ĐHYDCT 

01/8/2019

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của Trường

 

4       

929/QĐ-ĐHYDCT 

 06/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý vệ sinh - môi trường trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5       

928/QĐ-ĐHYDCT

06/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh, hoa kiểng , thảm cỏ trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6       

 917/QĐ-ĐHYDCT 

05/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

7       

885/QĐ-ĐHYDCT

30/08/2017 

Quyết định về việc phân cấp quản lý và thực hiện một số công tác đối với các Khoa trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8       

864/QĐ-ĐHYDCT

29/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9       

800/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định an toàn kho lưu trữ

 

10    

  799/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng điện thoại đường dây nóng

 

11    

798/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định an toàn phòng thí nghiệm

 

12    

797/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống báo cháy

 

13    

235/QĐ-ĐHYDCT

24/03/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm

 

14    

1310/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2016

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của tổ sữa chữa, bảo trì trang thiết bị

 

15    

1186/QĐ-ĐHYDCT

02/10/2016

Quyết định ban hành Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng công cụ dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm

 

16    

108/QĐ-ĐHYDCT

18/2/2013

Quyết định ban hành quy định Quản lý và sử dụng thang máy

 

17    

183/QĐ-ĐHYDCT

01/3/2012

Quyết định ban hành quy định về phòng cháy và chữa cháy

 

  18

445/QĐ-ĐHYDCT

03/6/2011

Quyết định ban hành quy định về mã hóa tài sản

 

19

375/QĐ-ĐHYDCT

12/5/2011

Quyết định ban hành quy định sử dụng hội trường, giảng đường, phòng học

 

20

43/QĐ-ĐHYDCT

26/01/2011

Quyết định ban hành quy định sử dụng phòng giảng viên

 

21

330/QĐ-ĐHYDCT

29/4/2009

Quyết định ban hành quy định sử dụng giảng đường của trường
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc