Nghiên cứu khoa học
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (22/03/2023) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1       

865/ QĐ-ĐHYDCT

10/03/2023

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

2       

769/ QĐ-ĐHYDCT

19/04/2022

Quyết định ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3       

2292/ QĐ-ĐHYDCT

20/11/2020

Quyết định ban hành Quy định chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4       

2070/ QĐ-ĐHYDCT

26/10/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

 

5       

2036/ QĐ-ĐHYDCT

15/10/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo do Trường đăng cai tổ chức

 

6       

239/ QĐ-ĐHYDCT

27/02/2020

Quyết định ban hành Quy chế tổ chứ và hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

7       

240/ QĐ-ĐHYDCT

27/02/2020

Quyết định ban hành Quy định xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

8       

1494/ QĐ-ĐHYDCT

04/08/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9       

1339/QĐ-ĐHYDCT

30/06/2020

Quyết định ban hành Quy định việc thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

 

10    

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

11    

2563/QĐ-ĐHYDCT

19/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

12    

2562/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

13    

2339/QĐ-ĐHYDCT

12/11/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT  ngày 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

 

14    

1079/QĐ-ĐHYDCT

29/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

15

850/QĐ-ĐHYDCT

03/7/2015

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

16

849/QĐ-ĐHYDCT

03/7/2015

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

17

306/QĐ-ĐHYDCT

10/3/2015

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

 

18

349/QĐ.ĐHYDCT-NCKH&QHQT

27/5/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo

 

19

228/QĐ-ĐHYDCT

24/4/2014

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

20

1686/QĐ-ĐHYDCT

27/12/2013

Quyết định ban hành quy định quản lý tài sản trí tuệ

 

21

107/QĐ-ĐHYDCT

08/2/2012

Quyết định ban hành quy định sửa đổi, bổ sung lần 2 quy định quản lý công tác khoa học công nghệ

 

22

46/QĐ-ĐHYDCT

11/02/2009

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý công tác khoa học công nghệ
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc