Nghiên cứu khoa học
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2024) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1       

1655/ QĐ-ĐHYDCT

28/04/2023

Quyết định ban hành Quy định quản lý về đạo đức trong thí nghiệm động vật của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2       

1172/ QĐ-ĐHYDCT

28/03/2023

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3       

865/ QĐ-ĐHYDCT

10/03/2023

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

 

4       

798/ QĐ-ĐHYDCT

2/03/2023

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

5       

769/ QĐ-ĐHYDCT

19/04/2022

Quyết định ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6       

2292/ QĐ-ĐHYDCT

20/11/2020

Quyết định ban hành Quy định chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

7       

2070/ QĐ-ĐHYDCT

26/10/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

 

8       

2036/ QĐ-ĐHYDCT

15/10/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo do Trường đăng cai tổ chức

 

9       

239/ QĐ-ĐHYDCT

27/02/2020

Quyết định ban hành Quy chế tổ chứ và hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

10    

240/ QĐ-ĐHYDCT

27/02/2020

Quyết định ban hành Quy định xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

11    

1494/ QĐ-ĐHYDCT

04/08/2020

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

12    

1339/QĐ-ĐHYDCT

30/06/2020

Quyết định ban hành Quy định việc thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

 

13    

2563/QĐ-ĐHYDCT

19/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

14

2562/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

15

349/QĐ.ĐHYDCT-NCKH&QHQT

27/5/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo

 

16

228/QĐ-ĐHYDCT

24/4/2014

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

17

107/QĐ-ĐHYDCT

08/2/2012

Quyết định ban hành quy định sửa đổi, bổ sung lần 2 quy định quản lý công tác khoa học công nghệ

 

18

46/QĐ-ĐHYDCT

11/02/2009

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý công tác khoa học công nghệ
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc