Văn bản của Bộ
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN DO BỘ BAN HANH (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

35/2012/TT-BGDĐT

12/10/2012

Quyết Thông tư ban hành quy định trình độ đào tạo Tiến sĩ theo đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các Trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ Tướng chính phủ

 

2

 2705/QĐ-BGDĐT

29/7/2015   

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

 

3

19/2015/QĐ-BGDĐT

8/9/2015

Quyết Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

 

4

12/2016/TT-BGDĐT

22/04/2016 

Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

 

5

23/2016/TT-BGDĐT

15/10/2016 

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

 

6

3329/QĐ-BYT 

 19/07/2017 

Quyết định thành lập Hội đồng Trường thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

 

7

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

8

04/2019/TT-BGDĐT

28/03/2019

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích