Lịch giảng
Lịch dạy và học Huấn luyện kỹ năng HK1 Năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2018) ]


Lịch dạy và học Huấn luyện kỹ năng HK1 năm học 2018-2019:
- Lịch giảng Huấn luyện kỹ năng
-Lịch học Huấn luyện kỹ năng Y khóa 43
- Bảng mô tả ký hiệu các bài học kỹ năng Tiền lâm sàng I.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.DVHLKNCác ý kiến của bạn đọc