Lịch giảng
Lịch học Y học đáp ứng với thảm hoạ Y A B K33 HK1 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (17/10/2021) ]


Lịch học Y học đáp ứng với thảm hoạ Y A B K33
Hình thức: học tập trung tại giảng đường theo lịch của Phòng đào tạo
YA: tiết 6,7 thứ 6 hàng tuần
YB: tiết 6,7 thứ 3 hàng tuần
Tập tin đính kèm

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc