Lịch giảng
Lịch học Tiền lâm sàng HK1 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (18/10/2021) ]


Lịch học Tiền lâm sàng HK1 2021-2022
Đối tượng: Y K46
                   RHM-YHCT-YHDP K45
Tập tin đính kèm

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc