Lịch giảng
Lịch học Tiền lâm sàng II RHM-YHCT-YHDP 45 HKIII năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (01/07/2021) ]


Lịch học Tiền lâm sàng II
Đối tượng: RHM-YHCT-YHDP 45
HKIII năm học 2020-2021
Tập tin đính kèm

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc