Lịch giảng
Lịch học Tiền lâm sàng I Y46 (A, B, C, D) HKIII năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (01/07/2021) ]


Lịch học Học phần Tiền lâm sàng I
Đối tượng: Y khoa 46 (A, B, C, D)
Học kỳ III năm học 2020-2021Tập tin đính kèm

     9731_Y46.xlsx

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc