Lịch giảng
LỊCH HỌC TIỀN LÂM SÀNG HK1 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2020) ]


Trong file đính kèm bao gồm lịch học của các đối tượng trong HK1:
1) Tiền lâm sàng 1: Y K45 (sheet 3)
2) Tiền lâm sàng 2: RHM-YHCT-YHDP K44 (sheet 1,2)Tập tin đính kèm

ThS. BS Trần Lê Công TrứCác ý kiến của bạn đọc