Văn bản pháp luật
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
[ Cập nhật vào ngày (16/09/2021) ]


Chi tiết các bạn sinh viên xem ở File đính kèm.Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc