Văn bản pháp luật
Về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (09/06/2021) ]


Chi tiết các bạn Sinh viên xem ở File đính kèm.Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc