Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo đại học
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2017) ]


Tổng số lượng sinh viên theo học các chương trình đào tạo bậc đại học tại Khoa dược hàng năm:

+ Năm học 2012 – 2013

Chính quy hệ 5 năm: 862 sinh viên

Chính quy hệ 4 năm: 1.039 sinh viên

+ Năm học 2013 – 2014

Chính quy hệ 5 năm: 976 sinh viên

Chính quy hệ 4 năm: 1.099 sinh viên

+ Năm học 2014 – 2015

Chính quy hệ 5 năm: 1.016 sinh viên

Chính quy hệ 4 năm: 1.092 sinh viên

+ Năm học 2015 – 2016

Chính quy hệ 5 năm: 975 sinh viên

Chính quy hệ 4 năm: 910 sinh viên

+ Năm học 2016 – 2017

Chính quy hệ 5 năm: 859 sinh viên

Chính quy hệ 4 năm: 616 sinh viên

Ban biên tập Theo Khoa dượcCác ý kiến của bạn đọc