lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

20/5

10g30: Họp Hội đồng chức danh GS cơ sở năm 2019

Thành viên hội đồng

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp giao ban hành chính

- TP họp giao ban Khoa

 

- TP họp GBHC

PHK

 

PH1

Ba

21/5

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện trường; Họp về công tác cán bộ

 

16g30: Họp Ban quản lý DA XD Trường

 

- BGH, BTV ĐU, P.TCCB

 

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, Thành viên BQL DA XD (QĐ số 2345/QĐ-ĐHYDCT ngày 14/11/2018)

 

 

 

PH1

22/5

 

 

 

14g00: Họp xét tốt nghiệp SĐH năm 2019 (ThS KN thuốc - ĐC; ThS RHM)

14g30: Họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh SĐH năm 2019

 

16g00: Họp về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ GV

- Thành viên Hội đồng TN SĐH năm 2019

 

- BGH, CT HĐ KH và ĐT, Trưởng/ Phó các Khoa, P.ĐTSĐH

- CT HĐT, BGH, BCN K.Y, BCN các bộ môn: Mô phôi, GPB-PY, Vi sinh, KST, Sinh hóa, Lao, Nhiễm, Tâm thần, PHCN, GMHS, Trưởng/ Phó P.TCCB;

Các GV (P.TCCB mời)

 

 

 

 

 

PH1

Năm

23/5

9g30: Họp Tổ thẩm định hồ sơ và kế hoạch lựa chọn đơn vị thầu cung cấp hệ thống C.ARM

- Tổ thẩm định (QĐ số 809/QĐ-ĐHYDCT, 26/4/19), BGĐ BV và đơn vị liên quan

 

PH1

13g30: Nghiệm thu giáo trình Giải phẫu 1

15g00: Nghiệm thu giáo trình Giải phẫu 2

 

14g00: Họp về tổ chức Hội nghị KH sức khỏe quốc tế năm 2019

 

15g30: Họp xét danh mục thiết bị mua sắm năm 2019 của Khoa Y, P.CNTT

 

Hội đồng nghiệm thu, Ban biên soạn giáo trình

 

 

 

- BGH, Ban tổ chức hội nghị

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, Khoa Y, P.CNTT, Trợ lý QTTB Khoa Y

 

PH1

 

 

 

 

 

PH2

 

Sáu

24/5

7g30: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế

Theo thông báo (*)

HT K.ĐD

13g30: Họp thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế của Trường

 

13g30: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế (tt)

- CT HĐT, BGH, BTV ĐU, Thư ký HĐT, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, TCKT, NCKH-HTQT

- Theo thông báo

 

PH1

 

 

HT K.ĐD

Bảy

25/5

7g30: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế (tt)

 

9g00: Nghiệm thu giáo trình Tai Mũi Họng

- Theo thông báo

 

 

- Hội đồng nghiệm thu, Ban biên soạn giáo trình

HT

K.ĐD

 

PH1

 

 

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết