lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

29/4

Nghỉ

Ba

30/4

Nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước

01/5

Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động

Năm

02/5

 9g00: Tham dự webex conference: Trao đổi hợp tác CTĐT Điều dưỡng với ĐH US Davis, Mỹ (phương tiện webex conference)

PHT phụ trách ĐTĐH, BCN Khoa ĐD, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, NCKH - QHQT GV Khoa ĐD-KTYH

Phòng máy tính

 

 

 

Sáu

03/5

 

 

 

 

 

 

 

 

13g45: Họp BGH

 

14g30: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2019

 

16g00: Họp thông qua đề án Sản xuất nước uống đóng chai và một số dung dịch dùng ngoài da

- BGH

 

- TP họp giao ban Trường

 

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCKT, TT DV và HTSV, BCN Khoa Dược, nhóm viết đề án

 

 

 

PH1

Bảy

04/5

 

 

 

 

 

 

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết