lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

15/4

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ba

16/4

 

9g30: Họp giao ban hành chính

 

TP họp GBHC

 

PH1

13g30: Họp giao ban ĐBCL: Báo cáo công tác quí I và kế hoạch cải tiến một số công tác quí II/2019; Báo cáo kế hoạch cải tiến sau kết quả khảo sát ý kiến về một số hoạt động trong năm học 2017-2018

 

16g00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019

- BGH, Trưởng, Phó các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc Trường, các đoàn thể

 

 

 

 

- BGH, Ban tổ chức, Trưởng Phó các tiểu ban tổ chức Ngày hội việc làm

 

 

 

 

PH1

17/4

 

 

 

15g00: Họp về biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức y tế

- CT HĐT, BGH, Trưởng Phó P.TCCB, TT ĐTT NCXH; Giảng viên liên quan

 

PH1

Năm

18/4

 

 

 

 

16g00: Lễ bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHYDCT

 

Theo GM

 

HT K.ĐD

Sáu

19/4

 

 

 

14g00: Họp thông qua dự thảo Quy định xuất bản giáo trình  

BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, NCKH-QHQT, Thư viện, các Khoa, ĐV HLKN

 

PH1

Bảy

20/4

 

 

 

14g00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội việc làm

BTC và các tiểu ban

Công viên TT

CN

21/4

7g30: Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2019

Theo GM

Công viên TT

Ngày hội việc làm (tt)

 

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết