lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019
[ Cập nhật vào ngày (07/04/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

08/4

 

 

 

14g00 : Họp giao ban khoa

 

14g00: Làm việc với chuyên gia đoàn MEET và ĐH Washington

 

15g00: Họp thông qua chương trình đào tạo liên tục

 

 

16g00: Họp về rà soát, sửa đổi một số điểm trong văn bản quản lý do Trường ban hành

- TP họp GB khoa

 

- HT, Trưởng/ Phó Phòng NGKH-HTQT

 

- BGH, Thành viên thường trực HĐ KH và ĐT, TT ĐT TNCXH, BM liên quan

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.TTPC, TCCB, TCKT, TT ĐTTNCXH

PHK

 

PH1

 

 

PH1

 

 

 

PH1

Ba

09/4

 

 

 

13g30: Lễ tốt nghiệp và trao bằng CNĐD (liên thông CĐ-ĐH)

 

14g30: Họp xét hồ sơ đăng ký tuyển sinh hệ liên thông

 

15g30: Họp xét SV năm cuối nợ học phần

- Đại diện BGH

 

 

- HĐ tuyển sinh hệ LT năm 2019

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, CTSV, TCKT

HT

K.ĐD

 

PH1

 

 

PH1

10/4

 

 

 

 

14g00: Họp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản năm 2018

 

15g30: Họp về phương án thực hiện công tác thiết kế và trang bị nội thất cho hội trường, phòng làm việc Khu HB

- BGH, Trưởng/ Phó cá Khoa, Phòng, TT, ĐV

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT

 

 

PH1

Năm

11/4

8g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thành viên hội đồng, chủ nhiệm đề tài

PH K.D

15g30: Họp kiểm tra cập nhật thông tin của các đơn vị lên cổng thông tin điện tử của Trường

 

18g00: Họp mặt đối thoại với sinh viên

- PHT-PGS Cương, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV, đoàn thể

 

- Theo thông báo số 406 /TB-ĐHYDCT, ngày 28/3/2019

PH1

 

 

 

HT K. YTCC

Sáu

12/4

 

 

 

14g00: Họp kiểm tra về quản lý, sử dụng phần mềm quản lý dạy-học lâm sàng

PHT-TS Phương, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH và CB liên quan; Trợ lý giáo vụ các bộ môn lâm sàng Khoa Y, ĐD & KTYH

 

PH1
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết