lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019
[ Cập nhật vào ngày (19/03/2019) ]


 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

18/3

 

8g30: Họp kiểm tra tiến độ xây dựng trang web Lễ hội 40 năm XD và PT Trường

 

9g30: Làm việc với các Phòng, TT có cán bộ kiêm nhiệm

 

- BGH, Trưởng Phó các tiểu ban lễ hội, Phòng, TT liên quan

 

- BGH, Trưởng Phó các Phòng, TT, TV có cán bộ kiêm nhiệm

 

 

 

PH1

 

 

14g00 : Họp giao ban khoa

 

14g00: Họp thông qua đề án làm thẻ chi tiêu của sinh viên

 

15g00: Họp về quy hoạch nhà xe cán bộ; Thông qua quy chuẩn về CSVC cho Khoa, phòng, BM, VP Khoa và BM; Trang bị máy chấm công - bảng tên

- TP họp GB khoa

 

- BGH, Trưởng/Phó P.TCKT, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, TT DV&HTSV, TV

- BGH, Trưởng Phó P.QTTB, TCKT, TCCB, TTPC, ĐBCL

 

 

 

PJK

 

PH1

 

 

PH1

 

 

Ba

19/3

9g00: Làm việc với Tỉnh Bến Tre về công tác đào tạo, NCKH

 

9g30: Họp giao ban hành chính

 

10g30: Họp về khai giảng lớp TC Lý luận chính trị và HC

- Theo kế hoạch

 

 

- TP họp giao ban HC

 

- BTV ĐU, VP ĐU

SYT BT

 

PH1

 

PH1

13g30: Họp giới thiệu phương án thiết kế nội thất hội trường

 

15g00: Họp giới thiệu phương án thiết kế nội thất hội trường, nội thất phòng làm việc thuộc KHB

 

15g00: Làm việc với Tỉnh Trà Vinh về công tác đào tạo, NCKH

- BGH, P.QTTB, TCKT

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó các Phòng, TT

 

 

- Theo kế hoạch

PH1

 

 

PH1

 

 

 

SYT TV

20/3

9g30: Họp thông qua chương trình khung của các mã ngành đào tạo dự kiến mở năm 2019

Thường trực Hội đồng KH và ĐT, P.ĐTSĐH, các ban biên soạn đề án

 

PH1

15g00: Làm việc với Tỉnh Sóc Trăng về công tác đào tạo, NCKH

Theo kế hoạch

SYT ST

Năm

21/3

8g30: Làm việc với Quỹ Phát triển KH và CN quốc gia NAFOSTED

 

9g00: Làm việc với Tỉnh Tiền Giang về công tác đào tạo, NCKH

 

10g00: Làm việc với Viện Pasteur TP HCM về đào tạo và NCKH

-PHT-TS Phương, P.NCKH-HTQT, TCKT, các cán bộ liên quan

 

-­ Theo kế hoạch

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, NCKH-HTQT, TT ĐT TNCXH

PH1

 

 

 

SYT

TG

 

PH2

14g00: BGH gặp các cán bộ được qui hoạch học NCS năm 2019-2020

 

15g00: Làm việc với Tỉnh Long An về công tác đào tạo, NCKH

 

15g00: Họp Hội đồng đánh giá rèn luyện SV và xét học bổng khuyến khích học tập

 

16g00: Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu ở KTX, nhà khách của SV, HV

- Đại diện BGH, cán bộ liên quan

 

 

- Theo kế hoạch

 

 

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1677, 16/8/2018 và số 1687, 17/8/2018)

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.CTSV, ĐBCL, TCKT, TT DV & HTSV

PH1

 

 

 

SYT

LA

 

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

22/3

9g00: Làm việc với Tỉnh Hậu Giang về công tác đào tạo, NCKH

- Theo kế hoạch

 

UBND

T.HG

14g30: Làm việc với Tỉnh Kiên Giang về công tác đào tạo, NCKH

Theo kế hoạch

SYT

KG

Bảy

23/3

7g30: Họp báo cáo phương án kiến trúc xây dựng Bệnh viện

 

10g00: Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

- BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Cố vấn BV, BQL DA XD BV, Trưởng Phó P.QTTB

- Theo thông báo

PH1

 

 

HT

K.ĐD

 

 

 

Ghi chú: 18g00 các ngày 18, 19, 20/3/2019:Tập huấn phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm cho SV; Địa điểm tại HT K.YTCCPhòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết