lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020
[ Cập nhật vào ngày (04/05/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

04/5

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Đại diện BGH làm việc với TT DV & ĐTTNCXH

- TP họp GB khoa

 

- PHT-TS Phương, tất cả cán bộ thuộc TT

PHK

 

PH1

Ba

05/5

9g00: Họp duyệt danh mục mua sắm CCDC, HC, VTYT năm 2020

Thành viên hội đồng (QĐ số 393)

 

PH1

13g30: Họp BGH

 

14g15: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2020

 

16g15: Họp Ban kiểm tra sát hạch và Ban giám sát tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường

- BGH

 

- TP họp GB Trường

 

 

 

- Thành viên ban (QĐ số  341 và 336)

PH1

 

GĐ1. KY

 

 

PH BV

06/5

10g00: Họp Ban kiểm tra sát hạch và Ban giám sát tuyển dụng viên chức Trường

Thành viên ban (QĐ số 312 và  306)

PH1

14g00: Đánh giá đồng cấp CLGD  CTĐT ngành YHCT, YHDP, YTCC

Đoàn đánh giá đồng cấp (QĐ số 398), nhóm nòng cốt TĐG CTĐT các Khoa

GĐ1. KY

Năm

07/5

8g00: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở

 

9g00: Họp xét kỷ luật sinh viên

- Thành viên hội đồng (P.NCKH mời)

 

- HĐ xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên (QĐ số 309)

PH1

 

 

PH2

14g00: Họp thông qua dự thảo một số quy định(*)

 

14g00: Nghiệm thu giáo trình Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa

 

16g00: Họp Ban chỉ đạo PC dịch Covid-19

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, đơn vị

 

- HĐ nghiệm thu, ban biên soạn, ban biên tập GT, đại diện BCN Khoa ĐD & KTYH, P.ĐTĐH, cán bộ quan tâm

- Thành viên Ban chỉ đạo

 

PH1

 

 

 

PH2

 

 

PH1

Sáu

08/5

9g30: Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ĐB Đảng bộ

BTV ĐU, Trưởng & Phó các ban tổ chức đại hội (theo KH số 71-KH/ĐU)

 

PH1

13g30: Họp GB ĐBCL quí II: Báo cáo công tác ĐBCL quý I & phương hướng công tác quý II/2020

 

15g30: Họp về phân cấp tự chủ đối với BV Trường

- BGH; Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, đơn vị;  Trưởng/ Phó Ban ĐBCL các Khoa; cán bộ phụ trách ĐBCL các Phòng, TT, ĐV

- BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Trưởng Phó P.TCCB, QTTB, TCKT, TTPC, các Phòng thuộc BV có liên quan

 

GĐ1. KY

 

 

PH1

Bảy

09/5

9g30: Lễ tốt nghiệp lớp TC LLCT và HC

Đại diện ĐU-BGH, VPĐU, tất cả học viên

HT

K.ĐD

 

 

 

Ghi chú: (*): Quy định về hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ; Quy định thăng hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích