Hợp tác quốc tế
Thông báo đăng ký tham gia Dự án đào tạo chăm sóc lão khoa
[ Updated (02/04/2019) ]

Đây là dự án hợp tác với các chuyên gia người Pháp thuộc Hội Y tế Việt Nam Dordogne - Pháp


Hạn cuối đăng ký 15/4/2019
Các giảng viên và sinh viên có nhu cầu vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về mail: ntntrang@ctump.edu.vn trước 15/4/2019Nguyễn Việt Phương Theo Nguồn Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tếComment list