Hợp tác quốc tế
Thư ngỏ chương trình Japan Intership
[ Updated (29/05/2018) ]

Cơ hội cho các bạn điều dưỡng năm 3,4 hợp tác lao động và làm việc tại xứ sở hoa anh đào Tương lai có khối ngành KTYH nữa


Sẽ thông báo thêm khi có thông tin chính thức về cuộc gặp gỡ giữa Ban Giám Hiệu và quý công tyNguyễn Việt Phương Theo Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tếComment list