Video clip nổi bật
Video clip tự học giao tiếp nổi bật - Tiền lâm sàng II
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2017) ]


1. HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ

Thành viên:

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Đào Minh Kỳ

Nguyễn Thị Bích Mụi

Tạ Trung Nghĩa                       LỚP YHCT K41

Danh Thị Bé Ngọc

Danh Thanh Nhàn

La Quy Nhân

Dương Hoàng Nhơn

Link: https://youtu.be/KpEpAbUJ5h0

 

2. GIẢI THÍCH TÌNH HUỐNG XẤU

Thành viên:

Lê Trung Trực

Quách Thanh Sang

Bùi Vĩnh Phúc

Thổ Cảnh LỚP Y K29

Nguyễn Thị Bích Thủy

Lương Thanh Nhựt

Nguyễn Thụy Thanh Thảo

Link: https://youtu.be/Lnqlxrt9LtY
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc