Video clip nổi bật
Video clip tự học giao tiếp nổi bật - Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2017) ]


KHAI THÁC BỆNH SỬ

Thành viên:  Nhóm 3A - Tổ 2 - Lớp YHCT K41

Link: https://youtu.be/cSpLeEX8BUQ
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc