Video clip nổi bật
Video clip tự học thăm khám nổi bật - Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2017) ]

Các video clip tự học thăm khám nổi bật- Học phần Tiền lâm sàng I của sinh viên các khóa


1. KHÁM TUYẾN GIÁP, HẠCH NGOẠI BIÊN, DẤU HIỆU LACET VÀ TROUSSEAU

Thành viên:

Nguyễn Minh Hoàng Ngân

Nguyen Tu Sieu

Lê Kiều Diễm Trang

Tô Thị Quế Anh                                LỚP YHCT K41

Phạm Lê Phước Hưng

Nguyễn Thị Bích Tiên

Trần Khả Trân

Link: https://youtu.be/v7EoizaJVjs

 

 

2. KHÁM MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN

Thành viên:

Phạm Quốc Thịnh

Hồ Hà Duy

Đặng Huỳnh Đức Huy

Võ Thịnh Lan Linh

Huỳnh Thị Yến Nhị                         LỚP YHCT K41

Lê Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Nguyễn Thị Yến Nhung

Link: https://youtu.be/NaZ6Q1i2IrI
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc