Video clip nổi bật
Video clip tự học thủ thuật nổi bật - Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2017) ]

Các video clip tự học thủ thuật Học phần Tiền lầm sàng I nổi bật của sinh viên các khóa


1. KỸ THUẬT TIÊM BẮP

Thành viên:   Bùi Ngọc Phương Anh

Võ Hồng Vân Anh

Nguyễn Hữu Đang

Đào Phan Hải Đăng                          LỚP YHDP K41

Nguyễn Công Danh

Nguyễn Đỗ Võ Đoàn

Nguyễn Thành Đức

Danh Nguyễn Kim Dung

Link: https://youtu.be/KlBCITa403Q

 


2. KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH

Thành viên: Dương Ngọc Trâm

Nhan Tân Trạng

Nguyễn Đinh Trung                         LỚP YHDP K41

Lê Quốc Tuấn                      

Neang Chanh Ty

Link: https://youtu.be/xsMDtzvBlB4

 


3. KỸ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH

Thành viên:   Ngô Thị Kiều Tiên

Lư Thanh Thảo Trân

Lê Thảo Trang                                  LỚP RHM K41

Lê Vũ            

Hồ Nguyễn Cảnh Vy

Nguyễn Kim Xuyến

Vũ Thị Thiên Trang

Link: https://youtu.be/jECqAsBfdag

 


4. SĂN SÓC BAN ĐẦU VẾT THƯƠNG NÔNG, DƠ

Thành viên: Trương Minh Thiện

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Lê Thị Tuyết Hoa

Nguyễn Thị Xuân Huỳnh                LỚP YHCT K41

Chiêu Hồ Bảo Ngọc

Hồ Thiện Tâm

Phan Xuân Điền

Bùi Minh Bảo Trân

Link: https://youtu.be/Jwdj0UsWF9s
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc