Quy định về tự học
Quy định về tự học Huấn luyện kỹ năng y khoa
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2017) ]

Tự học, tự nghiên cứu là một trong những xu thế của thời đại, nhất là trong học đại học. Tự học các kỹ năng đã được học tại Huấn luyện kỹ năng sẽ giúp SV rèn luyện đạt mức độ thuần thục, chính xác như mong muốn; từ đó khi thực hành ở lâm sàng, SV mới có thể phối hợp các kỹ năng lại với nhau và rèn luyện thành tự động hóa trên bệnh nhân một cách tự tin và chuẩn xác.


1.      Vai trò của tự học

Tự học, tự nghiên cứu là một trong những xu thế của thời đại, nhất là trong học đại học. Sinh viên (SV) có phát huy được năng lực tự học, tự nghiên cứu mới có thể hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức, kỹ năng đã học. Tự học các kỹ năng đã được học tại Huấn luyện kỹ năng (HLKN) sẽ giúp SV rèn luyện đạt mức độ thuần thục, chính xác như mong muốn; từ đó khi thực hành ở lâm sàng, SV mới có thể phối hợp các kỹ năng lại với nhau và rèn luyện thành tự động hóa trên bệnh nhân một cách tự tin và chuẩn xác [hình 1]; bên cạnh đó, tư duy độc lập, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo sẽ được rèn luyện và phát triển. Tự học còn mang tính chất góp phần quyết định kết quả học tập của SV.

Việc tự học có thể thực hiện bất kỳ ở đâu, lúc nào tùy thuộc vào tính linh động của sinh viên. Chương trình đào tạo của trường hiện nay được thiết kế theo học chế tín chỉ (HCTC), bản chất học theo HCTC là đào tạo theo nhu cầu người học, SV cần tự xây dựng mục tiêu học tập rồi tự chọn môn học để thực hiện mục tiêu đề ra thông qua kế hoạch học tập tự lập, vì vậy SV cần phải tự học nhiều hơn, cần dành nhiều thời gian chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp, tìm tài liệu sau khi rời lớp, rèn luyện kỹ năng…có như vậy mới có thể thực sự đạt được năng lực cần thiết.

2.      Quy định về Tự học tại Huấn Luyện Kỹ năng

2.1  Nội dung và cách thức

Nội dung tự học

Cách thức tự học

(1) Tìm hiểu các kiến thức, các nguyên lý liên quan các kỹ năng Y khoa; giúp SV hiểu được vai trò và cách ứng dụng các Kỹ năng vào thực hành nghề nghiệp, không học kỹ năng dưới dạng “bắt chước” đơn thuần.

Đọc và nghiên cứu tài liệu: được thực hiện tại nhà, thư viện...SV tự tìm các tài liệu liên quan để nghiên cứu, tham khảo.

(2) Rèn luyện kỹ năng đạt đến mức thuần thục, chính xác

Được thực hiện tại nhà, phòng tự học của đơn vị. SV tự tìm các hình ảnh, các phim ảnh liên quan các kỹ năng để củng cố thêm các quy trình kỹ năng đã học. SV rèn luyện các thao tác, quy trình, kỹ thuật qua tự học cá nhân, làm việc nhóm, đóng vai từng đôi.

2.2  Đánh giá về việc tự học: Việc đánh giá tự học sẽ được tiến hành đánh giá theo cá nhân hoặc tổ (mỗi nhóm phân thành 5 tổ, khoảng 5- 6 SV/ tổ). Có ba hình thức đánh giá cho việc tự học: (1) Đánh giá cho việc đọc tài liệu trước bài học; (2) Đánh giá cho việc đọc tài liệu sau bài học (Bài tập viết, trắc nghiệm MCQ); (3) Đánh giá cho việc rèn luyện kỹ năng (video clip).

(1)        Đánh giá việc đọc tài liệu trước bài học: được thực hiện cá nhân hoặc tổ, mục đích giúp SV củng cố lại kiến thức tiên quyết, tìm hiểu kiến thức và các nguyên lý liên quan bài sắp học.  SV sẽ đọc tài liệu trước khi đến lớp, nghiên cứu để tìm các câu trả lời các câu hỏi trong quyển “Hướng dẫn Tự học”. Đầu các buổi học, giảng viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, điểm số sẽ được quy đổi là một phần của điểm kiểm tra thường xuyên (cá nhân) và điểm chuyên cần (nhóm)

(2)        Đánh giá cho việc đọc tài liệu sau bài học, thông qua các bài tập viết, trắc nghiệm MCQ: được thực hiện theo tổ, mục đích giúp SV hiểu được vai trò và cách ứng dụng các Kỹ năng vào thực hành nghề nghiệp. 

Bài tập viết: SV trả lời các câu hỏi trong quyển “Hướng dẫn Tự học”, nộp chậm nhất 1 tuần sau khi nhóm học xong bài học đó, cần ghi rõ: “Tổ…, nhóm…., lớp….., bài tập của bài…..” khi nộp bài tập. Điểm số chấm theo thang điểm 10, bài tập viết sẽ được gửi trả về cho tổ sau khi chấm xong. Điểm số sẽ được quy đổi là một phần của điểm kiểm tra thường xuyên (tổ), và điểm chuyên cần (tổ).

Bài tập trắc nghiệm MCQ: thực hiện online theo thông báo của cán bộ quản lý khóa trong thời gian học. Điểm số chấm theo thang điểm 10, sẽ được quy đổi là một phần của điểm kiểm tra thường xuyên (tổ), và điểm chuyên cần (tổ).

(3)        Đánh giá cho việc rèn luyện kỹ năng, thông qua các Video clip: được thực hiện theo tổ, mục đích giúp SV Rèn luyện kỹ năng đạt đến mức thuần thục, chính xác. Mỗi tổ sẽ thực hiện từ 3 đến 9 video clip/ học phần, tương đương từ 1 đến 3 video clip cho một loại kỹ năng (KN) (Có 3 loại KN: KN Giao tiếp, KN thăm khám, KN thủ thuật). Hình thức thực hiện: Mỗi tổ sẽ quay video clip theo yêu cầu kỹ năng được phân công (xem quyển Hướng dẫn Tự học”), video clip sẽ được thực hiện tại nhà hoặc phòng tự học (tùy yêu cầu), video clip sẽ do tổ đăng tải lên youtube và gửi đường link vào email của đơn vị, cần ghi rõ: “Tổ…, nhóm…., lớp….., bài tập của bài…..” trong chủ đề gửi email khi nộp video clip. Bài tập video clip nộp chậm nhất 1 tuần sau khi cả khóa học xong bài học đó. Điểm số được chấm theo bảng kiểm (phụ lục) theo thang điểm 10 và được gửi bảng phản hồi qua email. Điểm số sẽ được quy đổi là một phần của điểm kiểm tra thường xuyên (tổ), và điểm chuyên cần (tổ).

2.3  Nội quy phòng tự học 

1. Đăng ký phòng tự học theo quy định. Đảm bảo thực hiện đúng lịch đăng ký. Nhận và trả phòng Tự học đúng thời gian quy định. 

2. Trang phục chỉnh tề: áo chuyên môn, nón, khẩu trang....

3. Sử dụng hiệu quả phòng tự học và thời gian tự học. Không sử dụng phòng tự học vào các mục đích khác

4. Đảm bảo trật tự, vệ sinh, không ăn uống trong phòng Tự học

5. Nhận và trả dụng cụ, thiết bị, mô hình theo quy định

6. Dụng cụ, thiết bị, mô hình, phòng ốc cần được dọn dẹp, vệ sinh, rửa sạch trước khi giao trả

2.4 Quy trình tự học tại phòng tự học của đơn vị Huấn luyện Kỹ Năng

- Phòng tự học tại đơn vị Huấn luyện Kỹ năng được trang bị nhằm đáp ứng cho các bài kỹ năng cần thực hành với nhiều trang thiết bị dụng cụ Y khoa.

- Thời gian mở cửa phòng tự học: từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ theo quy định. Giờ mở cửa:

+ Sử dụng quay video clip:

Sáng: từ 7h15’ đến 8h30’, chiều: từ 13h15’ đến 14h30’

+ Sử dụng cho tự học:

Sáng: từ 8h30’ đến 10h30’, chiều: từ 14h30’ đến 16h30’

- Quy trình

Bước 1: SV sẽ đăng ký mượn phòng vào sổ “Đăng ký tự học” và/hoặc sổ “Đăng ký thực hiện bài tập tự học” (Video clip), ít nhất trước 01 tuần

Bước 2: Tự chuẩn bị các vật tư tiêu hao cần thiết (phụ lục), và mang đến khi tự học/ quay phim

Bước 3: Đến tự học theo ngày đăng ký; ký nhận phòng, ghi rõ thời gian, số lượng SV..vào sổ “Tự học” và/hoặc sổ “Thực hiện bài tập tự học”

Bước 4: Nhận, kiểm tra và ký nhận dụng cụ, thiết bị, mô hình

Bước 5: Rèn luyện kỹ năng hoặc quay video clip theo các bước trong quy trình kỹ thuật hoặc theo bảng kiểm

Bước 6: Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, mô hình, phòng ốc. Ký trả dụng cụ, thiết bị, mô hình đúng giờ quy định. Ghi góp ý nhận xét (nếu có) vào sổ góp ý  

- Một số lưu ý

+ Thực hiện tốt nội quy phòng Tự học

+ Tự học: đăng ký theo nhóm. Quay phim: đăng ký theo tổ hoặc nhóm

+ Chỉ sử dụng phòng Tự học cho các Kỹ năng cần nhiều trang thiết bị y khoa, mô hình...

+ Số lượng kỹ năng được đăng ký/ buổi: không quá 3 bài

+ Không được quay bài tập video clip khi chưa có tự học. Tuyệt đối không được quay bài tập video clip ngay trong hoặc ngay sau giờ học. 

+ Đơn vị chỉ giải quyết cho sinh viên vào tự học nếu số lượng SV ≥ 50% số SV của nhóm và sinh viên đã chuẩn bị sẵn vật tư tiêu hao

 
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc