Thông báo
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (30/11/2023) ]

Văn phòng Đảng uỷCác ý kiến của bạn đọc