Thông báo
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đối với sinh viên, học viên nhập học năm 2023-2024
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2023) ]


Xem chi tiết tại đây.

Biểu mẫu đính kèm bên dưới.

Văn phòng Đảng uỷCác ý kiến của bạn đọc