Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (03/09/2018) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019

Ngành đào tạo

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Tiền lâm sàng I

Tiền lâm sàng II

Tiền lâm sàng I

Tiền lâm sàng II

Y 43

1.180

 

 

 

Y 42

 

 

 

935

RHM 43

 

 

72

 

YHCT 43

 

 

92

 

YHDP 43

 

 

130

 

TỔNG

1.180

1.229

2.409

Đơn vị HLKNCác ý kiến của bạn đọc