Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2016-2017
[ Cập nhật vào ngày (05/09/2016) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngành đào tạo

Quy mô đào tạo

Chính quy

Liên thông

Học kỳ I

Học kỳ II

RHM K40

 

83

 

YHDP K40

 

107

 

YHCT K40

 

146

 

RHM K41

 

72

70

YHDP K41

 

125

125

YHCT K41

 

122

123

Y K41

 

 

1.072

 

Y K29

450

 

Tổng

1.105

1.390

2.495

 

Đơn vị HLKNCác ý kiến của bạn đọc