Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2015-2016
[ Cập nhật vào ngày (28/08/2015) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG


QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngành đào tạo

Quy mô đào tạo

Chính quy

Học kỳ I

Học kỳ II

Y K40

861

 

Y K39

829

 

RHM K40

 

84

YHDP K40

 

106

YHCT K40

 

146

Y K40

 

863

RHM K39

 

91

YHDP K39

 

103

YHCT K39

 

102

Tổng

1.690

1.495

 

3.185

 
Đơn vị HLKNCác ý kiến của bạn đọc