Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2019-2020
[ Cập nhật vào ngày (03/09/2019) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNGQUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Ngành đào tạo

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Tiền lâm sàng I

Tiền lâm sàng II

Tiền lâm sàng I

Tiền lâm sàng II

Y 43

 

1.158

 

 

Y 44

1.081

 

 

1.082

RHM 43

 

71

 

 

YHCT 43

 

92

 

 

YHDP 43

 

85

 

 

RHM 44

 

 

71

 

YHCT 44

 

 

78

 

YHDP 44

 

 

61

 

TỔNG

2.487

1.292

3.779

 

Đơn vị HLKNCác ý kiến của bạn đọc