Công văn
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 10 và 12 năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (18/09/2018) ]

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 10: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo kỹ năng Tiền lâm sàng Tháng 12: Đổi mới phương pháp dạy - học kỹ năng Tiền lâm sàng


Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.DVHLKNCác ý kiến của bạn đọc