Công văn
Kế hoạch tổ chức Học kỳ hè Năm học 2017-2018
[ Cập nhật vào ngày (07/07/2018) ]


Đối tượng: sinh viên đăng ký học hè các học phần Huấn luyện kỹ năng.
Thời gian: 60 tiết, từ 12/07/2018.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm

dvhlknCác ý kiến của bạn đọc