Công văn
Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Y42 L1 Đợt 2
[ Cập nhật vào ngày (07/07/2018) ]

Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Đối tượng: Y K42 (các lớp C, D, G, H) Thời gian: 12/07/18-13/07/18


Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I
Đối tượng: Y K42 (các lớp C, D, G, H)
Thời gian: 12/07/18-13/07/18
Thông tin cụ thể vui lòng xem mail đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm

dvhlknCác ý kiến của bạn đọc