Công văn
Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Y42 L1 Đợt 1
[ Cập nhật vào ngày (07/07/2018) ]

Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I Đối tượng: Y K42 (các lớp A, B, E, F) Thời gian: 31/05/18-02/06/18


Kế hoạch thi kết thúc HP Tiền Lâm Sàng I
Đối tượng: Y K42 (các lớp A, B, E, F)
Thời gian: 31/05/18-02/06/18
Thông tin cụ thể vui lòng xem file đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm

dvhlknCác ý kiến của bạn đọc