Quy định -Quy trình
Quy trình sửa chữa, thanh lý, mua sắm tài sản cố địn, công cụ dụng cụ và vật tư tiêu hao
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2017) ]


Xem tập tin đính kèm.Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc