Thông báo
Tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (15/01/2024) ]


Ngày 15/01/2024, Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I - Học kỳ I, năm học 2023 - 2024.
Đối tượng dự thi là 510 sinh viên khóa 48 đến từ các lớp YE,YF,YG,YH và Y học cổ truyền, mỗi sinh viên thi 2 trạm theo hình thức OSSCE.Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc