Thông báo
Tổ chức thi Học phần tiền lâm sàng I - Nhóm sinh viên Quốc tế
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2023) ]

Ngày 21/12/2023, Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho nhóm sinh viên quốc tế


Ngày 21/12/2023, Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho nhóm sinh viên quốc tế.
Đối tượng dự thi là 29 sinh viên Ấn Độ, mỗi sinh viên thi 3 trạm theo hình thức OSSCE.Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc