Thông báo
Thông báo về việc thi kết thúc học phần TLS2 - Lớp Y ABCD K48
[ Cập nhật vào ngày (06/12/2023) ]

Thời gian: 12-14/12/2023 Hình thức: thi chạy trạm


Thông tin chi tiết xem file đính kèm.Tập tin đính kèm

Trung tâm GDYH&HLKNYKCác ý kiến của bạn đọc