Thông báo
Kế hoạch lớp ToT Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe - Khóa 1
[ Cập nhật vào ngày (16/11/2021) ]


Vui lòng xem file đính kèm.Tập tin đính kèm

TTGDYH&HLKNYKCác ý kiến của bạn đọc