Thông báo
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN
[ Cập nhật vào ngày (22/10/2020) ]


Đội cộng tác viên đơn vị Huấn luyện kĩ năng thông báo tuyển thành viên như sau:

1. Nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin:

   - Quay và dựng video

   - Chụp và chỉnh sửa hình ảnh, dựng ảnh học thuật

   - Thiết kế các công cụ dùng trong giảng dạy, học tập, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề

   - Quản lý tình hình học tập, quản lý và xử lý điểm sinh viên tại kỹ năng

   - Công việc văn thư, hành chánh

 2. Nhóm trợ giảng các kỹ năng y khoa:

   - Trợ giảng Tiền lâm sàng I và II (dành cho sinh viên Y4, Y5, Y6)

   - Bệnh nhân giả trong các buổi thực hành kỹ năng (ưu tiên nam và sẽ được tham gia các khóa tập huấn)

 3. Nhóm tổ chức sự kiện:

   - Tuyển thành viên

   - Tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo

   - Các công việc khác của đội

 4. Thành viên không thường trực: Tham gia các hoạt động không thường xuyên


*** Quyền lợi:

   - Được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Trường

   - Được tham gia nghiên cứu khoa học do đơn vị Huấn luyện kỹ năng hướng dẫn

   - Được tham dự miễn phí các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề do đơn vị Huấn luyện kỹ năng tổ chức

   - Được hỗ trợ công tác phí không thường xuyên

 

*** Yêu cầu: Có trách nhiệm trong công việc được giao

Đăng ký thông tin tại: http://tempuri.org/tempuri.htmlThs. MinhCác ý kiến của bạn đọc