Thông báo
Kế hoạch tự học - Học kỳ I Năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (08/09/2020) ]


Kế hoạch về việc tự học Tiền lâm sàng I và Tiền lâm sàng II - HK1 - Năm học 2020-2021.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.Tập tin đính kèm

Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc