Tin tức sự kiện
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng"
[ Cập nhật vào ngày (13/05/2019) ]

Chiều 4/5/2019, đơn vị huấn luyện kỹ năng tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I, đồng thời đón tiếp hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến đi thực địa, và phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các cán bộ quan tâm trong toàn trường.


Từ khi thành lâp, đơn vị Huấn luyện kỹ năng tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức OSCE. Mỗi sinh viên trải qua từng trạm thi với cán bộ chấm thi trên bảng kiểm giấy; điều này gây tốn chi phí sao in, và tốn thời gian cộng điểm ra điểm cho sinh viên.

Từ năm học 2018-2019, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần. Các bảng kiểm giấy được thay bằng Form điện tử với mã QR riêng cho từng bảng kiểm. Cán bộ chấm thi sử dụng máy tính bảng quét mã QR và chấm thi, phản hồi cho sinh viên trên bảng điện tử; điểm thi sẽ tự chạy theo công thức mà không mất thời gian cộng điểm trên từng bảng kiểm giấy.

Chiều 4/5/2019, đơn vị huấn luyện kỹ năng tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I, đồng thời đón tiếp hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến đi thực địa, và phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các cán bộ quan tâm trong toàn trường.

Sinh viên thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I:

IMG_7995.jpeg

IMG_7994.jpg

Hội đồng nghiệm thu và cán bộ quan tâm đến tham quan:

IMG_7990.jpg

IMG_7992.jpg

IMG_7962.jpg

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi hội thảo và chụp hình lưu niệm:

IMG_7987.jpg

IMG_7989.jpg

IMG_7993.jpg
ĐVHLKNCác ý kiến của bạn đọc